Blog

SAP IS-U – Soluția SAP în domeniul utilităților

sapisu
Noutati

SAP IS-U – Soluția SAP în domeniul utilităților

SAP IS-U (SAP Industry Solution Utilities) este un modul orientat pe procese de la SAP pentru industria de utilități.

Cu SAP IS-U, furnizorii de energie sau alte companii de utilități pot controla toate procesele de servicii și de afaceri. Ei pot gestiona datele de bază, pot monitoriza rețelele și, de asemenea, pot factura serviciile clienților și partenerilor de afaceri.

Modului SAP IS-U acoperă de următoarele industrii:

Electricitate: Include segmentele de generare, comercializare, transport, distribuție, vânzare cu amănuntul, contorizare și asistență pentru clienți ale furnizorilor de energie electrică.

Gaze naturale : Include segmentele de distribuție, contorizare, vânzare cu amănuntul și îngrijire a clienților din cadrul utilizării finale a furnizorilor de gaze naturale.

Apă și apă uzată: Include segmentele de furnizare, tratare, distribuție, contorizare și asistență pentru clienți ale furnizorilor de apă și apă uzată.

Va fi înlocuită soluția SAP IS-U?

Soluția clasică SAP IS-U este o soluție back-end și o parte integrată a SAP ERP, sistemul predecesor al SAP S/4HANA. Prin urmare, SAP va întrerupe mentenanța pentru SAP IS-U în cadrul SAP ERP la sfârșitul anului 2027

Succesorul soluției SAP IS-U clasice se numește SAP S/4HANA Utilities (On-premise). Cu toate acestea, această nouă soluție este încă frecvent menționată în practică și, de asemenea, la SAP ca “SAP IS-U”.

SAP IS-U este soluția SAP precedentă pentru industria de utilități. Cu SAP S/4HANA Utilities și SAP C4U, SAP înlocuiește această soluție și oferă companiilor de utilități șansa de a se poziționa în mod optim pentru viitor.

Există posibilitatea ca în unele discuții la care veți lua parte, să se menționeze SAP IS-U și totuși să fie vorba de soluția SAP S/4HANA Utilities, deorece se face această confuzie.

Ce module sunt legate de SAP IS-U?

Modulele de bază care sunt integrate în SAP IS-U sunt următoarele:

    – Contabilitate financiară (Financial Accounting)
    – Managementul materialelor (Material Management)
    – Vânzări și distribuție (Sales and distribution)
    – SAP Customer Relationship Management (CRM)
    – SAP Business Warehouse (BW)
    – Funcțiile centrale R/3 (Serviciul Clienți, Întreținerea fabricii și Vânzări)

Principale funcționalități SAP IS-U

Conform SAP, funcțiile SAP IS-U anterior includ:

 •  Administrarea datelor de bază (date de bază independente de un singur caz, date de bază legate de un singur caz, precum și date de bază comerciale și tehnice) și, de exemplu, generarea de date pentru citirea datelor energetice
 • Administrarea datelor de bază, cum ar fi partenerii de afaceri, contractele sau obiectele de legătură, cum ar fi terenurile sau clădirilegestionarea dispozitivelor de utilități, cum ar fi contoarele. Acesta gestionează funcții precum instalarea, înlocuirea și întreținerea dispozitivelor, precum și gestionarea programelor de citire a contoarelor și a datelor de consum
 • Planificarea, programarea și executarea activităților de lucru pe teren. Aceasta include funcții precum gestionarea comenzilor de lucru și alocarea resurselor.
 • Gestionarea dispozitivelor: SAP IS-U include funcționalități pentru gestionarea dispozitivelor de utilități, cum ar fi contoarele. Acesta gestionează funcții precum instalarea, înlocuirea și întreținerea dispozitivelor, precum și gestionarea programelor de citire a contoarelor și a datelor de consum.
 • Modulul de facturare gestionează procesul de facturare de la un capăt la altul, inclusiv citirea contoarelor, determinarea tarifelor, crearea facturilor și procesarea plăților. Acesta garantează o facturare promptă și exactă din partea furnizorilor de utilități.
 • Încasări: sistemul oferă instrumente pentru gestionarea încasărilor, cum ar fi urmărirea plăților restante, gestionarea datoriilor și procedurile de urmărire.
 • Serviciul pentru clienți: gestionarea procedurilor legate de clienți, cum ar fi întrebările, reclamațiile și solicitările de servicii ale unui client, reprezintă obiectivele principale ale acestui modul. Acesta facilitează îndeplinirea sarcinilor, cum ar fi administrarea interacțiunilor cu clienții, procesarea comenzilor de servicii și gestionarea reclamațiilor.
 • Măsurarea consumului: sistemul asigură urmărirea și gestionarea datelor referitoare la consumul de energie, permițând companiilor de utilități să analizeze modelele de consum și să ia decizii pe baza unor informații exacte.
 • Mutarea la intrare/ieșire: SAP IS-U oferă funcționalități pentru a gestiona procesele de mutare și mutare a clienților, inclusiv transferurile de cont, citirea contoarelor și ajustările de facturare.
 • Gestionarea datelor energetice: SAP IS-U include funcționalități pentru gestionarea datelor legate de energie, cum ar fi colectarea, validarea, estimarea și editarea datelor de contorizare.
 • Funcții de bază: SAP IS-U încorporează funcțiile de bază necesare pentru operațiunile de utilități, cum ar fi schimbul de date, interfețele cu sistemele externe, administrarea sistemului și gestionarea utilizatorilor.
 • Gestionarea deșeurilor: Soluția oferă capacități pentru a gestiona procesele de gestionare a deșeurilor, inclusiv colectarea, urmărirea și facturarea deșeurilor.
 • Structura avansată a datelor de contorizare: Soluția este concepută pentru a gestiona datele din infrastructura de măsurare avansată (AMI), permițând utilităților să capteze și să utilizeze date detaliate ale contoarelor în scopuri de analiză și facturare.
 • Analiză și raportare: SAP IS-U încorporează capabilități de analiză și raportare pentru a oferi utilităților informații despre operațiunile lor, comportamentul clienților și modelele de consum. Acesta permite analiza, raportarea și vizualizarea datelor pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

SAP S/4HANA Utilities

SAP S/4HANA Utilities este oferta SAP pentru companiile de utilități care utilizează SAP S/4HANA sau care doresc să treacă la noua suită software.

Cu toate acestea, tranziția între cele două soluții SAP IS-U și SAP S/4HANA Utilities nu a fost încă finalizată. Tranziția a început în 2016, când SAP a început migrarea către baza de date HANA.

În prezent, continuarea conversiei de la IS-U clasic din cadrul SAP ERP la SAP S/4HANA Utilities se desfășoară pas cu pas. Acest lucru înseamnă că nu toate funcțiile soluției clasice sunt încă disponibile în SAP S/4HANA.

În prezent, funcțiile SAP S/4HANA Utilities sunt extinse treptat, cu fiecare nouă versiune pentru SAP S/4HANA. În plus, multe funcții sunt, de asemenea, dezvoltate direct în SAP S/4HANA.

SAP C4U - SAP Cloud for Utilities

SAP investește masiv în soluții cloud pentru industria utilităților. De fapt, SAP Cloud for Utilities reprezintă cea mai mare investiție a SAP în domeniul utilităților de la introducerea SAP IS-U în 1998.

Noua soluție cloud pentru industria utilităților a fost anunțată pentru prima dată în 2018 și, de atunci, SAP a dezvoltat soluția în colaborare cu specialiști din domeniul utilităților și companii de consultanță IT.

SAP C4U este programată să fie disponibilă ca soluție nativă end-to-end până la sfârșitul anului 2021. Deoarece este o aplicație SaaS (Software as a Service), soluția este operată în întregime de SAP.

SAP a lansat deja majoritatea părților din Cloud for Utilities, de exemplu în domeniile marketing, vânzări și servicii. SAP C4U sprijină deja procesul complet de la lead-to-cash pentru serviciile care nu sunt de bază, care poate completa sistemele SAP for Utilities existente, locale.

Soluțiile disponibile în cloud pot fi integrate cu ușurință în sistemele existente pentru utilități locale. Avantajele cloud-ului pot fi astfel deja utilizate în astfel de sisteme hibride.

Pe de o parte, sistemele hibride constau, astfel, din aplicația SAP S/4HANA pentru utilități on-premise (de exemplu, pentru procesul de citire a contoarelor și de facturare). Cealaltă parte constă în diverse soluții cloud (de exemplu, pentru marketing sau servicii pentru clienți) din portofoliul SAP Cloud for Utilities. SAP Business Technology Platform (BTP) este utilizată pentru integrare și ca interfață între cele două lumi.

Va înlocui SAP Cloud for Utilities, SAP IS-U?

Pentru SAP, călătoria se îndreaptă în mod clar în direcția cloud-ului (“cloud first”), inclusiv în domeniul utilităților. Cu toate acestea, SAP va continua să investească în soluția SAP S/4HANA Utilities on-premise. De asemenea, domeniul de aplicare funcțional al acestei soluții urmează să crească în continuare.

În plus, domeniul de aplicare funcțional al SAP S/4HANA Utilities și al SAP Cloud for Utilities este diferit – și va continua să fie așa și în viitor. Prin urmare, SAP Cloud for Utilities nu va înlocui complet noul SAP IS-U.

Soluția on-premise este, de asemenea, adaptată, în cadrul SAP S/4HANA, la activitatea tradițională a serviciilor de utilități cu bunuri de bază, cum ar fi apa, electricitatea și gazul. Pe de altă parte, oferta cloud este concepută ca o soluție SaaS pentru procese de afaceri simplificate.

În prezent, trecerea completă la cloud nu este încă o opțiune pentru majoritatea serviciilor publice – mai ales că nu este încă disponibilă o soluție cloud nativă și completă.

Prin urmare, o soluție hibridă este, în prezent, cea mai potrivită pentru multe companii pentru a-și face afacerea mai simplă și mai flexibilă și, prin urmare, mai competitivă și, probabil, va rămâne așa și în viitor.

În acest fel, furnizorii de energie și alte companii de utilități pot profita atât de soluția SAP IS-U dovedită în cadrul SAP S/4HANA, cât și de noua soluție cloud.

Leave your thought here

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *